21 dagars struktur med Jörgen Tranberg


Forskning har visat att det tar minst 21 dagar att förändra vår biokemi genom att skapa mer gynnsamma hormoner och reducera stresshormonet cortisol.

Under kommande 21 dagar kommer du att skapa början till den nödvändiga kontinuitet för en vetenskapligt bevisad framgång, som du kan implantera i vilket område som helst.

Varje dag får du tillgång till en film där jag går igenom dagens ämne med tillhörande uppgift, allt för att du ska skapa en hållbar stuktur i ditt liv. Du kommer även få tillgång till olika vägledda meditationer som hjälper och stödjer dig i din process.

Bonus: Du får ytterligare en bonusdag med Jörgen där han bla ger dig en speciell meditation som kommer stödja dig extra att skapa framtida struktur.

 


Betalningsalternativ


Jörgen Tranberg


Har en Naturläkarutbildning från Sverige och USA (N.D.) i komplementära behandlingsdiscipliner och har utforskat tankekraftens biokemiska effekter och neuropsykologins outforskade kraft. Han har varit verksam som terapeut i 30 år. Sedan mitten av 80-talet har han arbetat med komplementära behandlingsmetoder så som kiropraktik, akupunktur och näringslära, och flyttade i början av 90-talet till USA för vidareutbildning. I många år arbetade Jörgen som naturläkare, och var delägare i en multidisciplinär praktik i Kalifornien, USA.

Jörgen har en fördjupad förståelse om bron mellan medicin och kvantfysik teorier och där han anser att de mesta svaren finns att söka i denna bro när det outforskande har sina vetenskapliga begränsingar. Där finns de så kallade större sammanhangets utforskandet av helhetens förståelse av våra kroppars inre kunskaps sammanhang i både hälsa och ohälsa.