Att leda sin egen utveckling


Temat i den här kursen är att växa som människa, vad som krävs och vilka sätt som finns att hantera de utmaningar som dyker upp längs vägen.

Att växa som människa är visserligen inget självändamål men nära förknippat med att vilja ha nya resultat i sitt liv och att kunna skapa nya resultat i sitt liv. Man behöver bege sig utanför komfortzonen och förkovra sig inom områden som kanske förefallit utmanande och besvärliga.

För att få nya resultat måste man börja agera på ett nytt sätt vilket underlättas alldeles oerhört om man redan bestämt sig för att ta ett aktivt ledarskap över sitt liv. 

I den här kursen får du en rad användbara verktyg för att utveckla dina förmågor inom områden som beteende och synsätt, strategier och relationer.Kursens innehåll


Att leda sin egen utveckling handlar om att placera sig som ledare för sitt eget liv, att våga sig utanför sin komfortzon, att sätta sig själv i förarsätet och ta ansvar för resan. I den här kursen har du möjlighet att bli uppmärksam på hur din jordmån för växt är beskaffad idag. Finns det något idag som hindrar din växt? Vad händer när du möter motstånd? Hur säkerställer du att du är ärlig mot dig själv och tar ansvar för din växt? 

I den här kursen får du tillfälle att identifiera en del av de synsätt och vanor som försvårar för dig att få nya resultat i livet. Beroende på var du befinner dig idag och var du vill befinna dig i framtiden så behöver du sannolikt ändra en del vanor och förhållningssätt. Det kan röra sig om att släppa taget om en del gamla troer, anamma nya synsätt eller etablera nya rutiner.    

Lennart Göthe

Lennart Göthe har ett förflutet som chef i svenskt näringsliv. Han innehar NLP Master, är UGL-handledare och Professionell Certifierad Coach (PCC). År 1996 grundade Lennart det bolag som sedan dess har varit plattformen för hans arbete och där skapade han 2006 Balansekonomi tillsammans med Charlie Söderberg och Pia-Mari Nyholm.


Lennart fortsätter att dela med sig av visdom, erfarenheter och upplevelser via en rad olika kanaler. Lennart har en utvecklad förmåga att se samband mellan olika typer av “vetande” och är därmed en centralgestalt när det gäller att skapa och vidareutveckla pedagogiken.

Cathrin Nilsson

Cathrin är utbildad lärare vid Lärarhögskolan och skiftade 2010 fokus till att arbeta med pedagogik för vuxna i den privata sektorn. Hon har i många år drivit Balansekonomis arbete med kundservice och stöd till våra kursdeltagare. År 2017 startade hon förlag med inriktning på personlig utveckling. Cathrin är föreläsare, utbildad inom NLP, delägare och styrelseledamot i Balansekonomi.


Cathrin har en unik förmåga att se andra människors behov, komma dem nära och stödja aktioner som driver livet framåt med lätthet. Hon är energi och personlig service personifierad.

Charlie Söderberg

Charlie arbetade som analytiker med fokus på media när han hans intresse för. entreprenörskap, ledarskap och det man kallar personlig utveckling väcktes. Han utvecklade sina förmågor som coach, utbildare och föreläsare. Via Resurshuset träffade Charlie bl a Lennart Göthe och kom att grunda Balansekonomi. 


Charlie är professionell föreläsare och har varit programledare för Lyxfällan, Plus och Tonårsbossen. Han har även skrivit tre böcker och blivit utsedd till ”Årets ekonomiska folkbildare”. Charlie är en erkänt skicklig retoriker med talang för att göra det komplexa gripbart och lättanvänt i praktiken.