Vägen till ett rikare liv


Vägen till ett rikare liv är den första kursen i Balansekonomis utbildningsserie.

Människan har under hela livet möjlighet att utveckla och vidareutveckla sitt liv och på Balansekonomi ser vi den egna utvecklingen som grunden för att erhålla nya resultat i livet.

Denna kurs ger dig grunderna för att vidareutveckla ditt liv.

Vägen till ett rikare liv är en bred och synnerligen effektiv utbildning för dig som vill skapa dig en grundläggande förståelse för hur resultat skapas i ditt liv, hur du kan göra för att få nya typer av resultat i ditt liv och ytterst en utbildning för dig som på riktigt vill kunna styra ditt liv på en medveten nivå.Kursens innehållVi engagerar oss i frågan om vad som är ett rikt liv för dig och vad som skulle göra det rikare. I kursen formulerar du tankar kring det “gap” som uppstår mellan nuläget och ditt önskade läge.

Vi urskiljer de tre resurser med vilka alla resultat skapas och tittar på dem ur tre grundläggande perspektiv. I kursen får du inventera de nio skärningspunkter som bildas och hur du konkret bygger ditt rikare liv. 

Kursen erbjuder en rad sätt att se på ditt liv som dramatiskt kommer att förenkla byggandet framåt och gör det lättare för dig att styra ditt liv, skapa nya resultat i ditt liv och ytterst få ihop ditt liv till “ett liv”.

Du kommer bland annat att göra en inventering av ditt liv i ett eget “Rikedomshjul” som beskriver nuläge och önskat läge ur en rad olika perspektiv. Allt i syfte att du ska kunna lämna kursen med en konkret lista av individuella, skräddarsydda utmaningar att ta dig an för att få mer av just det som du vill ha i ditt liv.

Kursens uppläggI kursen får du möjlighet att urskilja de resurser som du har tillgång till i ditt liv, tre effektiva perspektiv som du kan anlägga på ditt liv och ett effektivt språk med många nya distinktioner som ökar din kapacitet att styra i ditt liv.

Vill man ha nya resultat i livet så måste man förstå vad det är som skapar nya resultat. Vägen till ett rikare liv ger dig de grunderna och bäddar för fortsatt utveckling.

Utbildningen är digital och du kan gå kursen när, var och hur du vill, helt i din egen takt. Vi tillhandahåller kurssajt, filmer, ljudfiler, arbetsbok, QUIZ, diskussionsforum och studiematerial.

Lennart Göthe

Lennart Göthe har ett förflutet som chef i svenskt näringsliv. Han innehar NLP Master, är UGL-handledare och Professionell Certifierad Coach (PCC). År 1996 grundade Lennart det bolag som sedan dess har varit plattformen för hans arbete och där skapade han 2006 Balansekonomi tillsammans med Charlie Söderberg och Pia-Mari Nyholm.


Lennart fortsätter att dela med sig av visdom, erfarenheter och upplevelser via en rad olika kanaler. Lennart har en utvecklad förmåga att se samband mellan olika typer av “vetande” och är därmed en centralgestalt när det gäller att skapa och vidareutveckla pedagogiken.

Cathrin Nilsson

Cathrin är utbildad lärare vid Lärarhögskolan och skiftade 2010 fokus till att arbeta med pedagogik för vuxna i den privata sektorn. Hon har i många år drivit Balansekonomis arbete med kundservice och stöd till våra kursdeltagare. År 2017 startade hon förlag med inriktning på personlig utveckling. Cathrin är föreläsare, utbildad inom NLP, delägare och styrelseledamot i Balansekonomi.


Cathrin har en unik förmåga att se andra människors behov, komma dem nära och stödja aktioner som driver livet framåt med lätthet. Hon är energi och personlig service personifierad.

Charlie Söderberg

Charlie arbetade som analytiker med fokus på media när han hans intresse för. entreprenörskap, ledarskap och det man kallar personlig utveckling väcktes. Han utvecklade sina förmågor som coach, utbildare och föreläsare. Via Resurshuset träffade Charlie bl a Lennart Göthe och kom att grunda Balansekonomi. 


Charlie är professionell föreläsare och har varit programledare för Lyxfällan, Plus och Tonårsbossen. Han har även skrivit tre böcker och blivit utsedd till ”Årets ekonomiska folkbildare”. Charlie är en erkänt skicklig retoriker med talang för att göra det komplexa gripbart och lättanvänt i praktiken.

Om Balansekonomi


Balansekonomi är ett oberoende utbildningsföretag som sedan 2006 utbildar privatpersoner och företagare i att hållbart hantera sina tillgångar utöver det rent finansiella. Vi hjälper våra kunder att skapa sin egen plan för ett rikare liv med ekonomiska förhållningssätt som leder till mer tid, mer pengar och mer energi.

Vår mission är att utmana och förvirra till förändring i attityd och beteende. Vi inspirerar människor till att skapa sig en egen plan för sitt rikare liv och vi stödjer människor till att agera ansvarigt gentemot sina egna drömmar, visioner och mål.

Sedan 2006 har vi hjälpt över 250 000 svenskar med sin plan för ett rikare liv. Vår expertis ligger inom den mänskliga sfären med fokus på beteende och synsätt, strategier och relationer.