Din energi- och tidsekonomi


I den här kursen undersökar vi hur du hanterar ekonomin beträffande två av dina viktigaste tillgångar: din tid och din energi.

Vill du göra en förflyttning mot ett önskat läge som skiljer sig från ditt nuläge så börjar det med att du tar ledarskap över hur du spenderar din tid och vad du fokuserar din energi på.

För många av oss är just en upplevd brist på tid det som vi framhåller som det mest påtagliga hindret för att skapa “Ett rikare liv”, dvs vi vill göra något nytt men vi hinner inte för vi är så upptagna med att göra det vi redan gör.

När du på allvar börjar ta ledarskapet över din energi och din tid på en ny nivå möjliggör du helt nya resultat i livet. I den här kursen får du tillgång till alla de verktyg du behöver.

Kursen lanseras hösten 2022!
Kursens innehåll


I den här kursen kommer du att inventera hur tid och energi fungerar i ditt liv, både hur det ser ut för dig idag och hur du vill ha det i framtiden.

Vi fortsätter därefter med att undersöka ditt förhållande till den tid och den energi du förfogar över.

Slutligen tittar vi efter om du har eller inte har ekonomin i din hantering av tid och energi, dvs hur du kan frigöra resurser genom att förändra ditt flöde av tid och energi i vardagen.

Syftet med denna kurs är att träna dig i att vårda dina resurser på ett sätt som hjälper dig att nå ditt önskade läge nu och framöver.

Lennart Göthe

Lennart Göthe har ett förflutet som chef i svenskt näringsliv. Han innehar NLP Master, är UGL-handledare och Professionell Certifierad Coach (PCC). År 1996 grundade Lennart det bolag som sedan dess har varit plattformen för hans arbete och där skapade han 2006 Balansekonomi tillsammans med Charlie Söderberg och Pia-Mari Nyholm.


Lennart fortsätter att dela med sig av visdom, erfarenheter och upplevelser via en rad olika kanaler. Lennart har en utvecklad förmåga att se samband mellan olika typer av “vetande” och är därmed en centralgestalt när det gäller att skapa och vidareutveckla pedagogiken.

Cathrin Nilsson

Cathrin är utbildad lärare vid Lärarhögskolan och skiftade 2010 fokus till att arbeta med pedagogik för vuxna i den privata sektorn. Hon har i många år drivit Balansekonomis arbete med kundservice och stöd till våra kursdeltagare. År 2017 startade hon förlag med inriktning på personlig utveckling. Cathrin är föreläsare, utbildad inom NLP, delägare och styrelseledamot i Balansekonomi.


Cathrin har en unik förmåga att se andra människors behov, komma dem nära och stödja aktioner som driver livet framåt med lätthet. Hon är energi och personlig service personifierad.

Charlie Söderberg

Charlie arbetade som analytiker med fokus på media när han hans intresse för. entreprenörskap, ledarskap och det man kallar personlig utveckling väcktes. Han utvecklade sina förmågor som coach, utbildare och föreläsare. Via Resurshuset träffade Charlie bl a Lennart Göthe och kom att grunda Balansekonomi. 


Charlie är professionell föreläsare och har varit programledare för Lyxfällan, Plus och Tonårsbossen. Han har även skrivit tre böcker och blivit utsedd till ”Årets ekonomiska folkbildare”. Charlie är en erkänt skicklig retoriker med talang för att göra det komplexa gripbart och lättanvänt i praktiken.