Ditt liv som projekt


Det här är en utbildning där du går igenom alla delar av ditt liv med fokus på att göra medvetna val som håller i längden så att alla olika delar av livet pekar i samma riktning.

Baserat på Balansekonomis tre perspektiv skapar varje deltagare tre övergripande livsprojekt som sedan utgör grunden för vars och ens egen livsplan. Den blir en personlig vägkarta för framtiden. 

Vi studerar de olika kritiska faser som varje framgångsrikt utvecklingsprojekt går igenom, oavsett om det handlar om något så enkelt som att öppna ett bolag eller något så komplext som att bygga sig ett "rikt liv".

 


Kursinnehåll


Utbildningen består av fem heldagars liveutbildning via ZOOM, i kombination med diskussionsforum och uppgifter på vår kurssajt.

Dessa fem utbildningstillfällena är designade som heldagar fördelade på fem fredagar under drygt två månader. Varje kurstillfälle syftar till att fördjupa förståelsen av ett rikare liv och skapa stöd för att du fullt ut skall kunna ha praktisk användning av verktygen på daglig basis.

Kurstillfällen under 2023 är: 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11. Utbildningen pågår kl. 9.30 - 17.00
Förkunskaper: Ett rikare liv
Utbildningen Ett rikare liv är resultatet av femton års arbete med många tusen kursdeltagare. Det är ett gediget program för den som vill nå nästa nivå av ledarskap över sitt liv och skapa ett överflöd av pengar, tid och energi.

Kurspaketet består av fyra kurser som är avsedda att genomföras en efter en, i tur och ordning. Utbildningen är digital och eftersom det är en självstudiekurs kan du gå kursen när och var du vill, helt i din egen takt. Vi tillhandahåller kurssajt, filmer, ljudfiler, arbetsbok, quiz, diskussionsforum och studiematerial.

Före kursstart den 17 mars 2023 behöver du ha genomgått grundutbildningen Ett rikare liv. Där får du de förkunskaper du behöver för att genomföra Ditt liv som projekt på den nivå som utbildningen kräver.

Läs mer om grundutbildningen här: https://greenbeeonline.teachable.com/p/ett-rikare-liv-kurspaket

Om Balansekonomi AB


Balansekonomi är ett oberoende utbildningsföretag som sedan 2006 utbildar privatpersoner och företagare i att hållbart hantera sina tillgångar utöver det rent finansiella. Vi hjälper våra kunder att skapa sin egen plan för ett rikare liv med ekonomiska förhållningssätt som leder till mer tid, mer pengar och mer energi.

Vår mission är att utmana och förvirra till förändring i attityd och beteende. Vi inspirerar människor till att skapa sig en egen plan för sitt rikare liv och vi stödjer människor till att agera ansvarigt gentemot sina egna drömmar, visioner och mål.

Sedan 2006 har vi hjälpt över 250 000 svenskar med sin plan för ett rikare liv. Vår expertis ligger inom den mänskliga sfären med fokus på beteende och synsätt, strategier och relationer.


Betalningsalternativ


Charlie Söderberg

Charlie Söderberg


Charlie arbetade som analytiker med fokus på media när han hans intresse för. entreprenörskap, ledarskap och det man kallar personlig utveckling väcktes. Han utvecklade sina förmågor som coach, utbildare och föreläsare. Via Resurshuset träffade Charlie bl a Lennart Göthe och kom att grunda Balansekonomi. 


Charlie är professionell föreläsare och har varit programledare för Lyxfällan, Plus och Tonårsbossen. Han har även skrivit tre böcker och blivit utsedd till ”Årets ekonomiska folkbildare”. Charlie är en erkänt skicklig retoriker med talang för att göra det komplexa gripbart och lättanvänt i praktiken.


Lennart GötheLennart Göthe har ett förflutet som chef i svenskt näringsliv. Han innehar NLP Master, är UGL-handledare och Professionell Certifierad Coach (PCC). År 1996 grundade Lennart det bolag som sedan dess har varit plattformen för hans arbete och där skapade han 2006 Balansekonomi tillsammans med Charlie Söderberg och Pia-Mari Nyholm.


Lennart fortsätter att dela med sig av visdom, erfarenheter och upplevelser via en rad olika kanaler. Lennart har en utvecklad förmåga att se samband mellan olika typer av “vetande” och är därmed en centralgestalt när det gäller att skapa och vidareutveckla pedagogiken.

Add HTML and/or Liquid to build your own custom block. Any change made via custom HTML/Liquid cannot be ensured for full compatibility with current or future versions of Teachable.