Kurspaketet "Ett rikare liv"


Utbildningen “Ett rikare liv” är resultatet av femton års arbete med många tusen kursdeltagare. Det är ett gediget program för den som vill nå nästa nivå av ledarskap över sitt liv och skapa ett överflöd av pengar, tid och energi.

Kurspaketet består av fyra kurser som är avsedda att genomföras en efter en, i tur och ordning. Utbildningen är digital och eftersom det är en självstudiekurs kan du gå kursen när och var du vill, helt i din egen takt. Vi tillhandahåller kurssajt, filmer, ljudfiler, arbetsbok, quiz, diskussionsforum och studiematerial.

Självklart kan du börja med att köpa den första kursen men vi rekommenderar definitivt att du redan från början tar dig an samtliga fyra kurser som kompletterar varandra och gemensamt utgör en komplett utbildning. Du kan läsa mer om varje delkurs nedan.Kurs 1 - Vägen till ett rikare liv


Vägen till ett rikare liv är den inledande kursen och utgör grunden för övriga kurser i Balansekonomis utbildningar.

Människan har under hela livet möjlighet att utveckla och vidareutveckla sitt liv och på Balansekonomi ser vi den egna utvecklingen som utgångspunkten för att erhålla nya resultat.

Vägen till ett rikare liv är en bred och synnerligen effektiv grundutbildning för dig som vill få en djupare förståelse för hur resultat skapas i ditt liv och vad du själv kan göra för att få nya typer av resultat i ditt liv. Det är en kurs för dig som på riktigt vill kunna styra ditt liv mot dina egna uttalade mål.

Kurs 2: Att leda sin egen utveckling

Temat i den här kursen är att växa som människa, vad som krävs och vilka sätt som finns att hantera de utmaningar som kan dyka upp. Att växa som människa är visserligen inget självändamål men intimt förknippat med att vilja ha nya resultat i sitt liv.

För att få nya resultat måste man börja agera på ett nytt sätt vilket underlättas alldeles oerhört om man redan bestämt sig för att ta ett aktivt ledarskap över sitt liv. Kurs 3: Din finansiella ekonomi


I denna kurs inriktar vi oss på att skapa konkreta genombrott i området pengar. Kursen är avsedd för alla som har en tillvaro att finansiera, dvs i princip alla vuxna människor.

Kursen är utformad att fungera oavsett din nuvarande kompetens. Både du som redan idag bygger upp tillgångar och du som upplever finansiella strategier som "rena grekiskan” kommer att kunna uppdatera din plan för området pengar. Den här kursen spänner över såväl de mest konkreta nyckelbegreppen som över attityder och känslor kring pengar.

Kurs 4: Din energi- och tidsekonomiI den här kursen får du tillfälle att undersöka hur du hanterar flödena av tid och energi, två av dina absolut viktigaste tillgångar.

Hur vi hushållar med resurserna tid och energi är avgörande för om, när och på vilket sätt vi når våra personliga mål men också för att skapa balans i tillvaron.

Syftet med denna kurs är att träna dig i att vårda dina resurser på ett hållbart och långsiktigt sätt som hjälper dig att nå det du önskar dig nu och framöver.