WALKING MEDITATION

Med Jörgen Tranberg

7 olika medvetenhetsnivåer i följd under en 7 dagars period.

En forkningsbaserad Walkning Meditation med binaural beats som en vacker bakgrundsljud till de guidade meditationerna.

Meditation Dag 1: Kroppens kommunikation
Upplev hur kroppens autonoma, självstyrande kommunikation transformeras i en tidsrumsmeditation. Känn hur din kropp reagerar i olika sammanhang på ett helt nytt sätt.

Meditation Dag 2: Kroppens villkorslösa transformationsmöjlighet
Upplev hur din kropps autonoma kommunikation transformeras till ett existentiellt varande i en rumstidsmeditation. Din kropp får en helt ny upplevelse av sig själv.

Meditation Dag 3: Miljöers kommunikation
Upplev hur ditt autonoma perception eller uppfattningssystems kommunikation transformeras. Se hur du upplever att dina automatiska reaktioner förändras och reagerar på ett annorlunda sätt i olika miljöer och sammanhang.

Meditation Dag 4: Miljöers villkorslösa transformations möjlighet
Upplev hur ditt autonoma uppfattningsystems kommunikation kan transformeras till ett extensiellt varande vad det gäller vår miljö och omgivning i en tidsrumsmeditation. Vi påverkas alla av vår omgivning och de sammanhang vi befinner oss i. Se hur din uppfattning kan förändras och hur dina miljöer och omgivning förändras med dig.

Meditation Dag 5: Universums kommunikation
Upplev transformationen från det villkorliga till det villkorslösa. Öppna upp för att hjärtat ska samspela med hjärnan i en rumstidsmeditation. Allt är i samspel - öppna upp för den möjligheten i dig själv.

Meditation Dag 6: Universums villkorslösa transformation kommunikation
Upplev transformation till det villkorslösa. Låt hjärtat vara spegelbilden till universum. Upplev hjärtats samspel med universum i en rumstidsmeditation. Låt kommunikationen med allt som är transformeras i dig.

Meditation Dag 7: Vårt universala villkorslösa hjärta - Be your Universal Heart
Upplev läkning på alla nivåer genom det villkorslösa universella hjärtat. Det universella spacet av total transparant genomströmning genom alla celler. Upplev djupet i originalets källa. Den högsta medvetandenivån i en rumstidsmeditation. Platsen där allting är.Din handledare


Jörgen
Jörgen

Har en Naturläkarutbildning från Svergie och USA (N.D.) i komplementära behandlingsdiscipliner, och har utforskat tankekraftens biokemiska effekter och neuropsykologins outforskade kraft. Han har varit verksam som terapeut i 35 år. Sedan mitten av 80-talet har han arbetat med komplementära behandlingsmetoder så som kiropraktik, akupunktur och näringslära, och flyttade i början av 90-talet till USA för vidareutbildning. I många år arbetar Jörgen som naturläkare, och var delägare i en multidisciplinärt praktik i Kalifornien, USA.

Jörgen har en fördjupad förståelse om bron mellan medicin och kvantfysik teorier och där han anser att de mesta svaren finns att söka i denna bro där det outforskande har sina vetenskapliga begränsningar. Där finns de så kallade större sammanhangets utforskandet av helhetens förståelse av våra kroppars inre kunskaps sammanhang i både hälsa och ohälsa.


Kom igång nu!